MEDYCYNA DOŚWIADCZALNA I MIKROBIOLOGIA Kwartalnik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH
- Państwowego Instytutu Badawczego

Index Copernicus 89,77

ISSN 0025-8601, eISSN 2545-2517

Punktacja_MNiSW_20

Zmień rozmiar czcionki A A A

O czasopiśmie

INFORMACJA 

Od stycznia 2022 roku wydawanie kwartalnika "Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia" zostało zawieszone.

Prace doświadczalne i metodyczne z dziedziny mikrobiologii medycznej w zakresie zakażeń bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych i zarażeń pasożytniczych oraz ich oddziaływania na zdrowie publiczne, zamieszczane dotąd w kwartalniku Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia, proszę przesyłać na adres redakcji kwartalnika Przegląd Epidemiologiczny. Prace te będą publikowane zgodnie z zasadami przyjętymi w czasopiśmie Przegląd Epidemiologiczny, w nowo utworzonym dziale „Laboratoryjna Mikrobiologia Medyczna” (Laboratory Medical Microbiology).

 

Kwartalnik "Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia" ukazuje się od 1923 roku, początkowo pod nazwą "Medycyna Doświadczalna i Społeczna", a od 1949 roku pod aktualną nazwą, jako organ Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

W kwartalniku zamieszczane są  prace doświadczalne i metodyczne z dziedziny mikrobiologii medycznej w zakresie zakażeń bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych i zarażeń pasożytniczych oraz ich oddziaływania na zdrowie publiczne. W szczególności publikowane są prace dotyczące chorobotwórczości drobnoustrojów, ich zróżnicowania, lekooporności i  ekologii w aspektach oddziaływań na społeczeństwo, ochronę zdrowia i jej ekonomikę.  Publikowane są również prace poglądowe z wyżej wymienionej dziedziny, krótkie komunikaty z prac doświadczalnych oraz komentarze i listy do redakcji mające charakter dyskusji z autorami artykułów zamieszczonych w kwartalniku. Przyjmowane są zarówno publikacje napisane w języku polskim jak i w angielskim.

Streszczenia i pełne teksty publikowanych artykułów od roku 2007 są bezpłatnie dostępne na stronie internetowej w formacie PDF.

 

Pełne teksty artykułów w formacie PDF dostępne są w modelu open-access na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne 3.0 Polska (CC-BY-NC) dostępnej pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl.

 

Wersja drukowana  kwartalnika "Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia" stanowi oryginalną wersję pierwotną, dostępną w prenumeracie. Informacji o warunkach prenumeraty udziela Biblioteka NIZP PZH – PIB, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, tel. 22 542-12-62, e-mail: biblioteka@pzh.gov.pl
Najczęściej czytane

Zobacz wszystkie
Strona finansowana ze środków Fundacji "HIGIEJA"