PDF

Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 2016, 2(68): 135-150

Grzyby pleśniowe w środowisku człowieka – zagrożenie i skutki zdrowotne
[Health risks associated with the environmental presence of toxigenic moulds]

Anna Chróst

Grzyby pleśniowe wywołują zarówno ciężkie infekcje płuc jak również mogą mieć kancerogenny, cytotoksyczny i neurotoksyczny wpływ na organizm człowieka. Kontakt z zarodnikami pleśni skutkuje pojawieniem się u narażonych osób reakcji alergicznych, obniżeniem odporności organizmu i występowaniem toksycznego zespołu określanego mianem „zespołu chorego budynku”. Omówiono występowanie grzybów pleśniowych w zamkniętych pomieszczeniach mieszkalnych oraz zagrożenia zdrowotne związane z ich obecnością w środowisku człowieka. Podano krótką charakterystykę wybranych pleśni

toksynotwórczych oraz wytwarzane przez nie mykotoksyny.

 

ABSTRACT

Introduction: This study reviews the occurrence and most common health effect of exposure to moulds in different environment. The short characteristic of chosen toxigenic fungi and the major mycotoxin classes was also presented. Exposure to allergens may cause human disease, including allergic rhinitis, allergic bronchopulmonary aspergillosis, hypersensitivity pneumonitis asthma and sick building syndrome. Moulds also reveal carcinogenic, cytotoxic, and neurotoxic properties.

Liczba pobrań: 32557