PDF

Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 2008, 60(1): 39-44

ESBL-DODATNIE I ESBL-UJEMNE SZCZEPY KLEBSIELLA PNEUMONIAE I KLEBSIELLA OXYTOCA – WYSTĘPOWANIE W MATERIALE KLINICZNYM I WRAŻLIWOŚĆ NA WYBRANE ANTYBIOTYKI
[ESBL-POSITIVE AND ESBL-NEGATIVE KLEBSIELLA PNEUMONIAE AND KLEBSIELLA OXYTOCA STRAINS - OCCURRENCE IN CLINICAL SPECIMENS AND SUSCEPTIBILITY TO SELECTED ANTIBIOTICS]

A. Sękowska, J. Wróblewska, E. Gospodarek

Streszczenie.

Oceniono wrażliwość i częstość występowania w materiale klinicznym szczepów K. pneumoniae i K. oxytoca ESBL-dodatnich i ESBL-ujemnych na wybrane antybiotyki. Najwięcej szczepów było wrażliwych na imipenem i fluorochinolony.

Abstract.

The aim of this study was to evaluated susceptibility to selected antibiotics and occurrence in clinical materials ESBL-positive and ESBL-negative K. pneumoniae and K. oxytoca strains. The susceptibility to selected antibiotics were tested by disk-diffusion method. None of the analysed strains was resistant to imipenem. Among non beta-lactam antibiotics thwe most strains were susceptible to fluoroquinolones. The most frequently K. pneumoniae strains were isolated from urine, K. oxytoca
strains were isolated from wounds. 

Liczba pobrań: 29875