PDF

Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 2009, 61(3): 221-226

ENTEROBACTER CLOACAE - WRAŻLIWOŚĆ NA ANTYBIOTYKI SZCZEPÓW IZOLOWANYCH OD CHORYCH HOSPITALIZOWANYCH W LATACH 2004-2005
[ENTEROBACTER CLOACAE – ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY OF STRAINS ISOLATED FROM HOSPITALIZED PATIENTS IN 2004-2005]

A. Młynarczyk, K. Winek, M. Wolska, A. Caban, M. Jabłońska, M. Romul, A. Wanyura, A. Sawicka-Grzelak, G. Młynarczyk

Streszczenie.

Pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae są jednym z głównych czynników zakażeń szpitalnych wywoływanych przez bakterie Gram-ujemne. Enterobacter cloacae mimo, że charakteryzuje się niską chorobotwórczością, to z powodu szybko malejącej wrażliwości na antybiotyki stanowi ważny drobnoustrój w zakażeniach szpitalnych i konieczne jest monitorowanie antybiotykowrażliwości izolowanych szczepów. Badano wrażliwość na beta-laktamy, aminoglikozydy, fluorochinolony, fosfomycynę i kotrimoksazol 466 klinicznych szczepów E. cloacae, wyizolowanych w latach 2004 – 2005 od chorych hospitalizowanych.

Abstract.

The profiles of resistance of ESBL(-) and ESBL(+) strains of Enterobacter cloacae were analysed and compared. 466 Enterobacter cloacae strains isolated from different specimens obtained from patients of big Warsaw hospital in 2004-2005 were investigated. By using the several phenotypic methods 33.5% of strains was identified as ESBL(+). ESBL(+) strains were significantly less susceptible then ESBL(-). These two groups differed mostly in susceptibility to aminoglycosides and fluoroquinolones, e.g. 65.5% of ESBL(-) strains were susceptible to gentamicin, compared to only 25.0% ESBL(+), in case of ciprofloxacin 59.0% of ESBL(-) were susceptible whereas only 25.0% of ESBL(+) strains. The percentage of ESBL(+) grew from 26.4% in 2004 to 40.4% in 2005, whereas a tendency of growing susceptibility to aminoglycosides and fluoroquinolones was noted among all E.cloacae strains. Susceptibility to combinations of piperacillin or ticarcillin with ß-lactamase inhibitor was rather low among ESBL(+) strains. 

Liczba pobrań: 31084