PDF

Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 2011, 63(1): 59-64

Wrażliwość pałeczek Klebsiella oxytoca na wybrane antybiotyki
[Susceptibility of Klebsiella oxytoca to selected antibiotics]

A. Sękowska, K. Buzała, J. Pluta, E. Gospodarek

Streszczenie

Określono wielkość MIC amoksycyliny z kwasem klawulanowym, ciprofloksacyny i tigecykliny wobec 52 szczepów pałeczek Klebsiella oxytoca. Najwyższy odsetek szczepów wrażliwych odnotowano na tigecyklinę – 84,6%.

Abstract

Fifty two clinical isolates of K. oxytoca were included. All of analysed strains were isolated from wound swabs. The aim of this study was to evaluate MIC value of amoxicillin with clavulanic acid, tigecycline and ciprofloxacin. The susceptibility to amoxicillin with clavulanic acid and tigecycline was tested by the Etest. The susceptibility to ciprofloxacine was tested by the agar dilution method. Among of analysed K. oxytoca strains 44 (84,6%) were susceptible to tigecycline, 27 (51,9%) to amoxicilline
with clavulanic acid and 21 (40,4%) to ciprofloxacine. These data suggest that tigecycline, may be an
effective therapeutic option for the treatment infections caused by K. oxytoca strains.

Liczba pobrań: 17965