Redakcja

Redaktor: Waldemar Rastawicki  wrastawicki@pzh.gov.pl

Zastępca Redaktora: Rafał Gierczyński  rgierczynski@pzh.gov.pl

Sekretarz: Katarzyna Zacharczuk  kzacharczuk@pzh.gov.pl

Redaktor językowy (język polski): Stanisław Kałużewski  

Redaktor językowy (język angielski): Maria Dominguez  

Redaktor statystyczny: Daniel Rabczenko 

 Wydawca

 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
Tel.:  +48 22 849 76 12, +48 542 12 02 
e-mail: dyrektor@pzh.gov.pl

 www.pzh.gov.pl

 

Komitet Redakcyjny


D. Dzierżanowska - Warszawa

S. Giedrys-Kalemba - Szczecin

E. Gołąb - Warszawa

E. Gospodarek - Bydgoszcz

P.B. Heczko - Kraków

M. Jagielski - Warszawa

A. Jaworski - Łódź

B. Litwińska - Warszawa

K. Piekarska - Warszawa

B. Różalska - Łódź

A.Stankiewicz - Warszawa

E.M. Szewczyk - Łódź

A. Szkaradkiewicz - Poznań

J. Szych - Warszawa

E.A. Trafny - Warszawa

S. Tyski - Warszawa

M.L. Zaremba - Białystok

A.A. Zasada - Warszawa

Z. Zwolska - Warszawa

 

Adres Redakcji:

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych

00-791 Warszawa,

ul. Chocimska 24

tel. +48 22 5421 325

e-mail: medmikrobiol@pzh.gov.pl


WYKAZ RECENZENTÓW PRAC PUBLIKOWANYCH W KWARTALNIKU  MEDYCYNA DOŚWIADCZALNA I MIKROBIOLOGIA W 2017 ROKU 

 

Agnieszka Chojecka

Joanna Empel

Stanisław Kałużewski

Aida Kusiak

Anna Łukowiak

Agnieszka Magdziak

Anna Majewska

Lidia Piechowicz

Adrianna Raczkowska

Katarzyna Semczuk

Jolanta Solecka

Anna Trafny

Tomasz Wołkowicz

Katarzyna Zacharczuk

 

 

WYKAZ RECENZENTÓW PRAC PUBLIKOWANYCH W KWARTALNIKU  MEDYCYNA DOŚWIADCZALNA I MIKROBIOLOGIA W 2016 ROKU 

 

Gierczyński Rafał

Gościniak Grażyna

Gut Włodzimierz

Kałużewski Stanisław

Madajczak Grzegorz

Mikołajczyk-Chmiela Magdalena

Ochman Elżbieta

Olender Alina

Pituch Hanna

Rastawicki Waldemar

Wołkowicz Tomasz

Zacharczuk Katarzyna