PDF

Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 2015, 67(3-4): 165-171

Zastosowanie odczynu immunoenzymatycznego ELISA do poszukiwania przeciwciał dla lipopolisacharydowych antygenów somatycznych O oraz otoczkowego antygenu Vi pałeczek Salmonella Typhi u osób z epidemicznego ogniska duru brzusznego
[Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for detection of antibodies to Salmonella Typhi lipopolysaccharide O and capsular polysaccharide Vi antigens in persons from outbreak of typhoid fever]

Waldemar Rastawicki, Stanisław Kałużewski

Streszczenie.

Przedstawiono wyniki badania poziomu przeciwciał dla antygenu somatycznego O oraz antygenu otoczkowego Vi w próbkach surowicy osób chorych na dur brzuszny oraz osób ze styczności z chorymi na dur brzuszny z ogniska epidemicznego w Kraśniku w latach 1974-1975. Przeprowadzone badania wykazały obecność swoistych przeciwciał dla antygenu somatycznego i antygenu Vi odpowiednio u 80% i 53,3% chorych na dur brzuszny oraz 51,4% i 45% osób ze styczności. Ze względu na wysoką czułość i swoistość metody oraz możliwość oznaczania poziomu przeciwciał w poszczególnych klasach immunoglobulin, odczyn ELISA może być stosowany w serodiagnostyce zakażeń wywoływanych przez pałeczki S. Typhi, badaniach epidemiologicznych w ogniskach epidemicznych czy też w badaniu skuteczności szczepień przeciwko durowi brzusznemu.

Abstract.

Introduction: The laboratory diagnosis of typhoid fever is dependent upon either isolation of S. Typhi from a clinical sample or the detection of raised titers of serum antibodies in the Widal test or the passive hemagglutination assay (PHA). In this study we evaluated the usefulness of ELISA for detection of antibodies to S. Typhi lipopolysaccharide O and capsular polysaccharide Vi antigens in the sera of persons from outbreak of typhoid fever. Material and methods: Fifteen serum samples from patients with laboratory confirmed typhoid fever and 140 sera from persons suspected for contact with typhoid fever patients from outbreak in 1974/75 in Poland were tested by ELISA. Additionally, as the control group, we tested 115 sera from blood donors for the presence of S. Typhi anti-LPS and anti-Vi antibodies. Results:. Anti-LPS and anti-Vi antibodies were detected in 80% and 53.3% of sera obtained from patients with laboratory confirmed typhoid fever, respectively. The high percentages of positive results in ELISA were also noted in the group of persons suspected for contact with typhoid fever patients (51.4% and 45%) but not in the group of blood donors (7.8% and 6.1%, respectively). Conclusions: The ELISA could be a useful tool for the serological diagnosis of typhoid fever in patients who have clinical symptoms but are culture negative, especially during massive outbreaks of typhoid fever.

Liczba pobrań: 3026