PDF

Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 2019, 71(2-4): 149-156

Zagadnienie PPLO i zmienności typu L drobnoustrojów w patologii i mikrobiologii
[PPLO and L-type variability of microbes in pathology and microbiology]

S. Kałużewski

Załącznik do artykułu - prezentacja  pt. „Zmienność typu L bakterii w obserwacjach sprzed 50-lat, na przykładzie Klebsiella pneumoniae

Liczba pobrań: 590