PDF

Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 2015, 67(2): 89 - 95

Współistnienie zakażeń Neisseria gonorhoeae i Chlamydia trachomatis u pacjentów zgłaszających się do Kliniki Dermatologii i Wenerologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[The Neisseria gonorhoeae and Chlamydia trachomatis coinfection in patients of Department of Dermatology and Venereology Medical University of Warsaw]

Beata Młynarczyk-Bonikowska, Ewa Skulska, Szymon Walter de Walthoffen, Grażyna Młynarczyk, Magdalena Malejczyk, Sławomir Majewski

Streszczenie.

Celem pracy było zbadanie współistnienia rzeżączki i zakażeń C. trachomatis u pacjentów Kliniki Dermatologii i Wenerologii WUM, zgłaszających się z objawami zakażenia (61) lub bez objawów(79). Badano wymazy z cewki moczowej, szyjki macicy odbytu lub gardła, wykorzystując metodę Real Time PCR. Użyto testów Real Time PCR DUPLICα® RealTime Neisseria gonorrhoeae i DUPLICα® RealTime Chlamydia trachomatis 2nd Generation Detection Kits (Euroclone®). Przebadano 140 pacjentów, z czego w 22 przypadkach (15,7%) uzyskano wynik dodatni dla C. trachomatis, a w 28 przypadkach (20,0%) dla N. gonorhoeae. Współistnienie obu zakażeń stwierdzono u 9 osób (6,4%), co oznacza, że zakażenie C. trachomatis współistniało w 32,1% stwierdzonych przypadków rzeżączki, a rzeżączka aż w 40,9% zdiagnozowanych przypadków C. trachomatis. Powyższe wyniki potwierdzają, że zalecenia IUSTI i CDC dotyczące leczenia na chlamydiozę osób ze zdiagnozowaną rzeżączką oraz badania w kierunku rzeżączki pacjentów z chlamydiozą są uzasadnione.

Abstract.

Introduction: The aim of the study was to investigate the coexistence of N. gonorrhoeae and C. trachomatis infections in patients of Department of Dermatology and Venereology in Warsaw. Methods: We investigated the urethral, cervical, anal and pharyngeal specimens from 140 symptomatic and asymptomatic patients of Department of Dermatology and Venereology in
Warsaw using the Real-Time PCR method. Real Time PCR DUPLICα® RealTime Neisseria gonorrhoeae and DUPLICα® RealTime Chlamydia trachomatis 2nd Generation Detection
Kits (Euroclone®)was performed on termocycler Smart Cycler® Dx. For DNA isolation the Bact Extra Pure Kit (Euroclone®) was used. Results: 22 samples were positive for C. trachomatis and 28 were positive for N. gonorrhoeae. Both infections coexisted in nine patients (6.4%). In our investigations, in opposition
to results from other centers, gonorrhoea was more prevalent than C. trachomatis infection. The chlamydial infection coexisted in 32.1% with gonorrhea and gonorrhea coexisted with chlamydial infection in 40.9%.
Conclusions: The coinfection with Neisseria gonorrhoeae and Chlamydia trachomatis occurs very often. According IUSTI and CDC recommendations patients with one kind of
sexually transmitted disease (STI) diagnosed should be tested for the others. It is especially true in the case of gonorrhea and Chlamydia trachomatis infection. In IUSTI and CDC recommendations treatment for Chlamydia trachomatis is indicated in patients with gonorrhea.

Liczba pobrań: 1764