PDF

Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 2013, 65(1): 11-17

Wpływ Lactobacillus casei na tworzenie biofilmu przez enteroagregacyjne szczepy Escherichia coli izolowane od osób z zespołem jelita nadwrażliwego
[Influence of Lactobacillus casei on biofilm formation by enteroaggregative Escherichia coli strains isolated from irritable bowel syndrome (IBS)]

B. Andrzejewska, B. M. Sobieszczańska

Streszczenie

W pracy badano wpływ probiotycznego szczepu Lactobacillus casei na biofilm tworzony przez enteroagregacyjne szczepy Escherichia coli (EAEC). Wykonane oznaczenia wykazały, że zależnie od stężenia, probiotyczny szczep L. casei hamował tworzenie biofilmu przez większość (>80%) badanych szczepów EAEC, choć nieliczne szczepy (18%) tworzyły biofilm niezależnie od obecności i stężenia probiotycznego szczepu L. casei.

Abstract

Introduction: Many pathogenic bacterial species have the ability to biofilm formation. In our study we determined the influence of Lactobacillus casei on biofilm formation by enteroaggregative Escherichia coli (EAEC) strains obtained from irritable bowel syndrome patients.Methods: The ability of EAEC isolates to biofilm formation was assessed in the presence of various concentrations of the probiotic L. casei strain in an a semi- quantitative microtitre plate assays under culture conditions, similar to those prevailing in the human intestine. Results: Depending on the concentrations L. casei inhibited biofilm formation of the majority (> 80%) of the EAEC strains. Concentration of 4.5 x107 cfu/ml of L. casei was the most effective inhibitory dose, although a few strains (approximately 18%) formed the biofilm regardless of the presence and concentration of the probiotic L. casei strain.Conclusion: The inhibitory effect of L. casei on biofilm formation at most of studied EAEC strains suggest that L. casei may reduce the risk of developing persistent intestinal infections in humans.

Liczba pobrań: 2382