PDF

Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 2010, 62(2): 141-151

STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (GBS) – CHARAKTERYSTYKA SZCZEPÓW IZOLOWANYCH Z DRÓG RODNYCH KOBIET W OKRESIE ROZRODCZYM
[STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (GBS) – THE CHARACTERISTIC OF ISOLATED STRAINS FROM PRODUCTIVE WOMEN’S VAGINA]

K. Wolny, E. Gołda – Matuszak

Streszczenie

Celem pracy była charakterystyka szczepów S. agalactiae izolowanych od kobiet w okresie rozrodczym. Podczas prowadzonych badań określono odsetek kobiet skolonizowanych S. agalactiae, oceniono przydatność metod aktualnie stosowanych w diagnostyce mikrobiologicznej do wykrywania obecności GBS, a także określono lekowrażliwość i serotyp badanych szczepów.

Abstract

The main aim of my research: to determine the frequency of colonisation Streptococcus agalactiae from productive women’s vagina, an evaluation of usefulness microbiological diagnostic methods to detect GBS, to define serotype of analysed strains of S. agalactiae. After all, I tried to define fenotypic differential, biochemical and antimicrobial susceptibility between GBS with and without hemolysis. All of strains S.agalactiae (n=380) belong to bacteria Gram(+), they had B serologic group and didn’t
produce catalase. On the basis of TSA+5% sheep blood streptococcus with β-hemolysis grew like a small, grey and shiny colonies with a narrow, bright ring. On the same base we had S. agalactiae without β-hemolysis, in examine material – 6% (n=22). On the basis of Strepto B ID S. agalactiae grew like a small, round red colonies and on the base Granada agar like an orange, white colonies.
The level of colonisation S. agalactiae was 22% (380GBS/1727women). Identification of analysed
strains of S. agalactiae was made by test API 20 Strep. The susceptibility was examined to ampicilin,
azithromycin, erythromycin, clindamycin, chloramphenicol, doxycyclin, cotrimoxasol, ciprofloxacin. Serotypes III (50%), Ia (18%) and V (14%) prevailed.

Liczba pobrań: 5821