PDF

Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 2015, 67(3-4): 207-219

Przeszczep jelitowej flory bakteryjnej w leczeniu choroby związanej z Clostridium difficile
[Intestinal microbiota transplantation for the treatment of Clostridium difficile infection]

Małgorzata Małopolska, Marek Fol

Abstract.

Zakażenia C. difficile będące często przyczyną biegunek poantybiotykowych czy rzekomobłoniastego zapalenia jelit stanowią narastający problem zdrowotny. Rosnąca liczba przypadków zachorowań na CZCD (choroba związana z C. difficile) oraz wielolekooporność bakterii zmusza do szukania nowych, skutecznych metod terapeutycznych. Przeszczep jelitowej flory bakteryjnej („przeszczep kału”) jest obiecującą kuracją dla osób cierpiących na nawracające, o ciężkim przebiegu, niepoddające się standardowej kuracji zakażenia jelit wywołane C. difficile. Niskie koszty, prostota wykonania i wysoka skuteczność przy jednocześnie krótkim czasie leczenia powodują, że jest to metoda coraz częściej badana i wykorzystywana przez lekarzy. Szerszemu jej stosowaniu sprzyjałaby standaryzacja protokołów postępowania, a także pełne poznanie mechanizmów biologicznych leżących u podstaw działania tej metody.

Abstract.

The infections caused by C. difficile, responsible for the antibiotic-associated diarrhea and pseudomembranous colitis, are the growing health problem. An increasing number of C. difficile infection (CDI) cases and the phenomenon of multidrug-resistance of bacteria forces to find new, effective therapeutic methods. Intestinal microbiota transplantation (“fecal bacteriotherapy”) is a promising remedy for patients suffering from recurrent, severe, not susceptible to standard treatments intestinal infection caused by C. difficile. Low cost, easy implementation and high efficiency at a short time treatment cause that it is a method increasingly tested and practiced by physicians. However, it is required to standardize the treatment procedure, as well as better understanding the biological mechanisms on which the treatment is based on. 

Liczba pobrań: 5136