PDF

Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 2015, 67(2): 133 - 139

Owady - jako organizmy modelowe w badaniach nad patogenezą infekcji grzybiczych i w ocenie potencjalnych antymikotyków
[Insects as model organisms to study the pathogenesis of fungal infections and evaluation of potential antimycotics]

Katarzyna Niedźwiecka, Mariusz Dyląg

Streszczenie.

W przeciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się znaczący wzrost zagrażających życiu inwazyjnych infekcji grzybiczych. Potrzeba poznania mechanizmów rozwoju patogenezy oraz poszukiwania nowych potencjalnych fungicydów wiąże się z koniecznością przeprowadzenia badań in vivo. Gryzonie to nieodzowne organizmy modelowe do tego typu badań. Niestety, masowe ich użycie oznacza duże nakłady finansowe, a także problemy natury logistycznej i etycznej. Niniejsza praca przedstawia propozycje wykorzystania owadów, jako organizmów modelowych do badań rozwoju grzybic układowych i analiz działania leków przeciwgrzybiczych.

Abstract.

Systemic fungal infections are becoming an increasingly important problem. Exploring the development of mechanisms of pathogenesis, immune response of the human organism and the search for new potential antifungal agents requires in vivo testing. Mice, rats and rabbits are indispensable model organisms for this type of study. Unfortunately, such a kinds of studies carried out on a large scale are associated with high costs as well as with logistical and ethical problems. This paper reports proposal for the use of insects as model organisms to study the development of systemic fungal infections and analysis of biological activities of antifungal agents.

 

Liczba pobrań: 2841