PDF

Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 2010, 62(2): 189 - 195

OCENA, WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCYCH NORM, PRZENIKANIA DROBNOUSTROJÓW PRZEZ ODZIEŻ OCHRONNĄ I TKANINY MEDYCZNE
[THE ESTIMATION OF PENETRATING OF MICROBES BY THE PROTECTIVE CLOTHING AND TEXTILE MEDICAL DEVICES, ACCORDING TO OBLIGATORY NORMS]

T. Zaręba, M. Zych, H. Kruszewska, A. Mrówka, E. Wasińska, S. Tyski

Streszczenie

Włókiennicze wyroby medyczne służą do ochrony personelu w oddziałach szpitalnych oraz ochrony pacjentów przed przeniesieniem czynników infekcyjnych. Szczegółowe wymagania oraz metody badawcze tekstylnych wyrobów medycznych zawarto w normach międzynarodowych (2, 3, 4, 5, 6). Wymagany poziom ochrony tych wyrobów przed przenikaniem drobnoustrojów zależy od ryzyka związanego z wykonywanym zabiegiem m.in. czynności, miejsca oraz czasu trwania zabiegu, ryzyka wystąpienia krwawienia lub obecności innych płynów ustrojowych pacjenta oraz podatności pacjenta na zakażenie (2, 5). Stosowane przez dziesięciolecia tkaniny bawełniane nie spełniają współczesnych wymagań normatywnych, dlatego też zastępowane są przez wielowarstwowe materiały syntetyczne stanowiące skuteczną barierę dla drobnoustrojów, zwłaszcza w warunkach mokrych.

Abstract

Textile medical products can be widely used as barrier materials and individual protection against biological threats. Rules of introducing such products to market are regulated by the Directive 93/42/EEC. Detailed requirements and testing methods of textile medical products are presented in obligatory norms. The required level of protection of these products against the penetration of microbes depends on the risk connected with planned type surgical procedure, the duration of the surgical intervention, risks of bleeding or presences of other body liquids of the patient and susceptibilities of the patient to infection. The aim of the study was to establish resistance of medical textiles to wet bacterial penetration. Materials were examined by the apparatus dedicated to this type of testing and obtained results
were rated with reference to obligatory contracted requirements. assured Textiles laminated with foils
possessed best protective proprieties, whereas medical products made from the cotton do not provide
the sufficient level of the protection against microbes.

Liczba pobrań: 5961