PDF

Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 2014, 66(3): 223 - 235

Mikrobiom przewodu pokarmowego i jego dysbiozy jako istotny czynnik wpływający na kondycję zdrowotną organizmu człowieka.
[Gut microbiome and its dysbiosis as an important factor influencing the human health condition]

T. Wołkowicz, A. Januszkiewicz, J. Szych.

Streszczenie

Organizm człowieka stanowi siedlisko dla ogromnej i bardzo różnorodnej mikroflory, a najliczniej skolonizowanym układem jest przewód pokarmowy. Wyniki licznych badań wskazują, że skomplikowana sieć interakcji pomiędzy organizmem gospodarza i jego mikrobiomem może mieć bardzo istotny wpływ na kondycję zdrowotną gospodarza. Efekty tych oddziaływań mogą być nie tylko związane z funkcjonowaniem przewodu pokarmowego, lecz mogą także wpływać na inne procesy i narządy. Zaburzenie tej równowagi, na przykład w wyniku terapii antybiotykowej, mogą mieć więc istotne implikacje zdrowotne. Dlatego też bardzo istotne jest jak najgłębsze poznanie tej skomplikowanej sieci oddziaływań i zależności.

Abstract

Human organism consists of not only from numerous of eukaryotic cells but also from thousands of microorganisms. The most complicated is the microflora of gastrointestinal tract. Numerous studies indicates that the complex network of interactions between the host organism and its microbiome can have a very significant impact on the health condition of the host. These interactions can affect not only to gastrointestinal tract but can be related to different processes and organs. Disturbance of the homeostasis, e.g. after antibiotic course, can therefore have significant health implications Therefore, very important is the deepest exploring of the network of these interactions and dependencies.

Liczba pobrań: 9838