PDF

Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 2015, 67(2): 141-147

Dobór jednorazowych środków ochrony osobistej do pracy z materiałem zawierającym wysoce niebezpieczne patogeny
[Selection of disposable personal protective equipment for work with samples containing highly pathogenic microorganisms]

Aleksandra A. Zasada

Streszczenie.

Pojawiające się w ostatnim czasie zagrożenia, takie jak m.in. SARS, Ebola, MERS-CoV, wąglik, coraz częściej zmuszają do rozważenia, jak skutecznie ochronić pracowników laboratoriów diagnostycznych przed zakażeniem niebezpiecznymi patogenami, które mogą być obecne w próbce badanego materiału klinicznego. W niniejszym artykule przedstawiono przykładowe jednorazowe środki ochrony osobistej, zasady ich doboru oraz stosowania.

Abstract.

Emerging microbiological threats, such as SARS, Ebola, MERS-CoV, anthrax, cause necessity of considering how effectively protect laboratory workers against dangerous pathogens which might be present in clinical samples. The article presents requirements for personal protective equipment (PPE) in microbiological laboratories and examples of selection and application of disposable PPE.

Liczba pobrań: 5447