PDF

Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 2012, 64(1): 63 - 71

Czy Enteroagregacyjne Escherichia coli stanowią istotny problem kliniczny w Polsce?
[Do Enteroaggregative Escherichia coli is a significant clinical problem in Poland?]

Tomasz Wołkowicz, Jolanta Szych

Streszczenie

Enteroagregacyjne Escherichia coli stanowią dość słabo poznaną grupą pato­genną tego mikroorganizmu. Odpowiadają one przede wszystkim za wodniste biegunki, często o charakterze przewlekłym. Wydaje się, iż zakażenia przez nie wywołane stanowią istotny problem epidemiologiczny, a szczególnie na­rażone na infekcje są dzieci w krajach rozwijających się oraz ludzie podróżu­jący do tych krajów. W celu sprawdzenia, czy szczepy EAEC mogą stanowić problem w Polsce, przebadano 382 izolaty E. coli wyizolowane z kału osób z biegunką w latach 1997 – 2011. Sześć spośród badanych szczepów (1,5%) określono jako enteroagregacyjne. Były one wyizolowane zarówno od małych dzieci jak i osób dorosłych. Wydaje się więc, że EAEC nie stanowią bardzo istotnego problemu epidemiologicznego w Polsce, jednak powinny być brane pod uwagę jako potencjalny etiologiczny czynnik biegunki.

Abstract

Introduction: Enteroaggregative Escherichia coli are poorly discovered pathogenic sub­group of these microorganism. They can cause watery diarrhea witch is often persistent. It seems that infections due to EAEC could comprise significant epidemiologic problem, covered especially children from developing countries and travelers visiting these countries. Methods: To find out, whether EAEC could comprise a problem in Poland, we examine 382 E. coli strains isolated from stool samples from patients with diarrhea in Poland in years 1997 – 2011. Three genes (aggR, aap and aat) were marked by Multiplex-PCR method.Results: Six of examined strains (1,5%) were marked as EAEC and they were isolated equally from children and adults. Conclusions: It seems that EAEC could not comprise a significant problem in Poland but it should be taken in to account as a potential etiologic factor of diarrhea.

Liczba pobrań: 1682