PDF

Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 2013, 65(1): 39-46

Występowanie i charakterystyka genu aac(6’)-Ib-cr kodującego enzym modyfikujący fluorochinolony u opornych na ciprofloksacynę szczepów Enterobacteriaceae wyizolowanych od ludzi.
[Occurrence and characterisation of aac(6’)-Ib-cr gene encoding fluoroquinolone-modifying enzyme in clinical ciprofloxacin-resistant Enterobacteriaceae strains isolated in Poland]

K. Piekarska, M. Rzeczkowska, A. Chróst, T. Wołkowicz, K. Zacharczuk, E. Bareja, M. Olak, R. Gierczyński

Streszczenie

U 15 opornych na fluorochnolony izolatów pałeczek należących do rodziny Enterobacteriaceae poszukiwano obecności genu aac(6’)-Ib-cr, warunkującego
wytwarzanie dwufunkcyjnego enzymu acetylotransferazy aminoglikozydowej. Stosując technikę PCR, a następnie wykonując analizę restrykcyjną powstałych produktów PCR przy użyciu endonukleazy BseGI, obecność tego genu wykryto u 11 izolatów. Analiza sekwencji DNA produktów PCR pozwoliła stwierdzić występowanie mutacji znaczących niezbędnych do redukcji przeciwbakteryjnej aktywności hydrofilowych fluorochinolonów - ciprofloksacyny i norfloksacyny w dwóch kluczowych kodonach tj. 102 i 179. W kodonie 102 nastąpiła substytucja Trp102→Arg (W102→R), zaś w kodonie 179 Asp179→Tyr (D179→ Y). Wykrycie obecności genu aac(6’)-Ib-cr w przypadku 11 izolatów na 15 stanowiących przedmiot badania może wskazywać na znaczne rozpowszechnienie tego mechanizmu oporności wśród opornych na fluorochinolony pałeczek Enterobacteriaceae.

Abstract

Introduction: The aac(6’)-Ib-cr gene encodes a variant of aminoglycoside acetyltransferase that confers reduced susceptibility to hydrophilic fluoroquinolones such as ciprofloxacin and norfloxacin. AAC(6’)-Ib-cr has two amino acid changes, Trp102Arg and Asp179Tyr, which together are necessery and sufficient for the enzyme’s ability to reduce the activity of fluoroquinolones, including ciprofloxacin and norfloxacin. The aim of this study was to evaluate the prevelance of aac(6’)-Ib-cr determinant among 15 Enterobacteriaceae isolates randomly chosen from 215 fluorochinolone resistant strains recovered during the 6 months of 2010.Methods: The aac(6’)-Ib was detected by PCR. The presence of aac(6’)-Ib-cr gene variant was futher identified by digestion with BseGI (BtsCI) and sequencing.Results: 11/15 of the resistant (MIC CIP 2-1024 μg/ml) Enterobacteriaceae strains carried aac(6’)-Ib-cr variant.Conclusion: This is the first study identifying the variant of aminoglycoside acetyltransferase determinant in Poland. Our results demonstrate that this enzym may be even more widespread than Qnr determinants among fluoroquinolone resistant Enterobacteriaceae in Poland.

Liczba pobrań: 1378