PDF

Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 2015, 67(3-4): 173-180

Porównanie metody Real-Time PCR z metodą bezpośredniej immunofluorescencji z metodą w laboratoryjnej diagnostyce chlamydiozy u pacjentów Kliniki Dermatologii i Wenerologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[The Comparison of Real-Time PCR and direct immunofluorescence in laboratory diagnostics of chlamydiosis in patients of Department of Dermatology and Venereology Medical University of Warsaw]

Ewa Skulska, Beata Młynarczyk-Bonikowska, Szymon Walter de Walthoffen, Grażyna Młynarczyk, Magdalena Malejczyk, Sławomir Majewski

Streszczenie.

Zakażenie Chlamydia trachomatis należy do najczęstszych chorób przenoszonych drogą płciową. Celem pracy było porównanie metody Real-Time PCR oraz bezpośredniej immunofluorescencji (Direct Immunofluorescence, DIF) w laboratoryjnej diagnostyce zakażeń C. trachomatis. Zbadano materiał pochodzący od 152 pacjentów. Zgodne wyniki Real-Time PCR i DIF uzyskano w przypadku 90% wszystkich badanych próbek. W pozostałych przypadkach: 9% stanowiły ujemne wyniki DIF przy dodatnim wyniku Real-Time PCR oraz 1% dodatnie wyniki DIF przy ujemnym wyniku Real-Time PCR. Zgodne wyniki występowały częściej w próbkach pochodzących od kobiet (98% zgodności) niż od mężczyzn (84% zgodności). U pacjentów po antybiotykoterapii zgodne wyniki uzyskano w 88% pobranych próbek. Przeprowadzone badania wykazały stosunkowo wysoką zgodność obu metod w diagnostyce chlamydiozy i wyższą czułość metody Real-Time PCR w porównaniu z DIF.

Abstract.

Introduction: Chlamydial infection is one of the most common bacterial sexually transmitted diseases. The aim of the study was to compare Real Time PCR and Direct Immunofluorescence (DIF) in laboratory diagnostics of Chlamydia trachomatis infection in patients of
Department of Dermatology and Venereology in Warsaw.
Methods: We investigated the urethral, cervical, anal and pharyngeal specimens from 152 patients of Department of Dermatology and Venereology in Warsaw. We used DNA Bact Extra Pure Kit (Euroclone®) to isolate DNA. Real Time PCR DUPLICα® 2nd Generation Detection Real Time Advanced Dual Easy Chlamydia trachomatis Kit (Euroclone®) was performed on termocycler Smart Cycler® Dx . For direct immunofluorescence we used
MicroTrack Chlamydia trachomatis Direct Specimen Test (Trinity Biotech). Results: In 90% of cases of Real Time PCR and DIF were consistent. 9% of samples were
DIF negative and PCR positive and 1% were PCR negative and DIF positive. The results of PCR and DIF were identical more often in woman (98%)than in men (84%). In patients after antibiotics treatment the results of the two tests were consistent in 88%. Conclusions: In laboratory diagnostics of C. trachomatis infections the results of the Real Time PCR and DIF were highly consistent although Real Time PCR was more sensitive
than DIF.

Liczba pobrań: 2233