PDF

Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 2015, 67(3-4): 155-164

Ocena przydatności metody (GTG)4-PCR do różnicowania jednofazowych szczepów Salmonella enterica o wzorze antygenowym 1,4,[5],12:i:-
[Usefulness of the (GTG)4-PCR for typing of monophasic Salmonella enterica isolates with antigenic shame 1,4,[5],12:i:-]

Tomasz Wołkowicz, Aleksandra Januszkiewicz, Anna Chróst, Natalia Wolaniuk, Anna B. Kubiak, Marta Majchrzak, Jolanta Szych, Paweł Parniewski

Streszczenie.

Jednofazowe pałeczki Salmonella enterica o wzorze antygenowym 1,4,[5],12:i:- stanowią narastający problem zdrowia publicznego. Dokładna identyfikacja tych szczepów z zastosowaniem rutynowych testów fenotypowych (badania właściwości biochemicznych i serologicznych szczepów) jest kosztowna i czasochłonna. Analizowana w prezentowanym badaniu metoda (GTG)4-PCR wykazała przydatność do genoserotypowania kilku najczęściej obserwowanych serotypów pałeczek Salmonella. Niestety, zastosowanie tej metody do rozróżnienia jednofazowych S. Typhimurium, nie pozwoliło na wyróżnienie profilu prążków charakterystycznego dla takich szczepów. Niemożliwe okazało się również rozróżnienie profilów (GTG)4-PCR uzyskanych dla szczepów wzorcowych S. Typhimurium, S. Farsta, S. Tsevie czy S. Glocester. Wyraźnie odrębne profile uzyskano jedynie dla pałeczek S. Tumodi, S. Lagos oraz S. Agama.

Abstract.

Introduction: Monophasic Salmonella enterica strains presenting the antigenic shame 1,4,[5],12:i:- are becoming more prevalent. Accurate identification of such strains is hard with routine using biochemical and serological tests. Such strains can be identified with molecular tests. In this study we have tested the usefulness of (GTG)4-PCR for the diagnostic

of such monophasic strains. This usefulness of this method was previously confirmed for genoserotyping of S. Enterica, Typhimurium, Infantis, Virchow, Hadar, Newport and Anatum. Materials and Methods: 76 strains with antigenic shame 1,4,[5],12:i:-, isolated in Poland in
years 2007-12 were tested. Additionally (GTG)4-PCR patterns were obtained for reference strains of serotypes S. Lagos, S. Agama, S. Farsta, S. Tsevie, S. Glocester and S. Tumodi. (GTG)4-PCR was performed with DreamTaq DNA polymerase. Obtained patterns were
analysed with BioNumerics software. Results: No pattern specific for monophasic pattern was identified. Additionally it was also impossible to differentiate patterns obtained for S. Typhimurium, S. Farsta, S. Tsevie and S. Glocester. Only reference strains of serotypes S. Tumodi, Farsta and Agama has the
distinguishable patterns of (GTG)4-PCR.
Conclusions: Analysed (GTG)4-PCR method do not show the ability to distinguish S. enterica serotypes from group O4, H:i, including monophasic strains with the antigenic
shame 1,4,[5],12:i:-.

Liczba pobrań: 987