PDF

Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 2019, 71(2-4): 109-117

Epidemiologia i mikrobiologiczna diagnostyka gruźlicy pozapłucnej w Polsce w latach 2008-2016
[Epidemiology and microbiological diagnostics of extrapulmonary tuberculosis in Poland in 2008-2016]

A. Zabost, K. Kostrzeńska, S. Brzezińska, M. Klatt, E. Augustynowicz- Kopeć

Streszczenie
Gruźlica - Tuberculosis (TB) jest jedną z najstarszych chorób na świecie. Według raportów WHO od 2016 roku na świecie rejestruje się około 10 mln nowych zachorowań na TB. Do Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę prowadzonego przez Zakład Epidemiologii IGiChP w Warszawie zgłaszane są zachorowania na gruźlicę z całej Polski. Wśród około 6500 przypadków gruźlicy, 94,9% stanowi postać płucna, natomiast 5,1% gruźlica pozapłucna.
Celem pracy była analiza częstości występowania postaci pozapłucnej gruźlicy wśród chorych zarejestrowanych w CRG w latach 2008 2016.

ABSTRACT
Introduction: Tuberculosis (TB) is one of the oldest diseases in the world. According to WHO reports, around 10 million new cases of TB have been registered in the world since 2016. The National Register of TB conducted by the Department of Epidemiology Institute of Tuberculosis and Lung Diseases in Warsaw in 2016 reported 6444 cases of tuberculosis, which of 94.9% (6116 cases) were pulmonary tuberculosis, and 5.1% were extrapulmonary tuberculosis (328 cases).
Materials and Methods: The subject of this work is to present microbiological diagnosis of extrapulmonary tuberculosis. We analyzed tuberculosis patients in the years 2008-2016, who were registered in the framework of the monitoring programs of tuberculosis in Poland.
Results: The test group consisted of 12039 patients with bacteriologically confirmed tuberculosis.
In the analyzed three studies in 2008-2016, the majority were men. In the analyzed years extrapulmonary tuberculosis was twice as often diagnosed in men - 438 cases, than in women - 201 cases.
Conclusions: This study describes the clinical characteristics of patients with extrapulmonary TB in Poland. Our data show that the most frequent forms of extrapulmonary TB pleural TB.

Liczba pobrań: 694